Over ons

Wie wij zijn

Huygens Academy organiseert sinds 2003 geaccrediteerde nascholingen voor onder andere huisartsen, apothekers, neurologen, specialisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters.

De nascholingsprogramma’s worden in samenspraak met opleiders en toonaangevende, inspirerende gastdocenten opgesteld. Actuele wetenschappelijke onderwerpen die gedoceerd worden door ervaren en gedreven professionals zijn de rode draad van iedere nascholing. Huygens Academy onderscheidt zich door het feit dat de nascholingen onafhankelijk zijn.

Naast Nederland organiseren we ook nascholingen in het buitenland. Deze zijn dusdanig opgesteld dat er een optimale verhouding ontstaat tussen inspanning en ontspanning. De altijd uitstekende congreslocaties en bestemmingen bieden hiervoor voldoende aanleiding en mogelijkheden.

De drijvende kracht achter Huygens Academy, Ruud Huygens, heeft meer dan 25 jaar ervaring met het organiseren en faciliteren van medische congressen en nascholingen. Naast eigen nascholingen voor Huygens Academy organiseren wij ook nascholingen voor diverse, academische en perifere ziekenhuizen. Huygens Academy is een compacte organisatie met korte communicatie lijnen en staat garant voor een zeer persoonlijke benadering van zowel klant als opdrachtgever.

Onze visie

Huygens Academy en haar bestuur zet zich in voor het bieden van autonome nascholingen. Wij zetten ons in om de laatste en meest actuele academische onderwerpen aan bod te laten komen en maken daarbij gebruik van een breed en divers netwerk binnen de medische wereld. Hierdoor hebben wij toegang tot zeer ervaren en deskundige gastdocenten die voor ons doceren. Voor professionals, door professionals is hierbij ons credo.

Raad van advies

Voor de advisering over de onderwerpen en de bewaking van het niveau van de nascholingen maakt Huygens Academy gebruik van een Raad van Advies. De Raad van advies is samengesteld uit opleiders, praktiserende medici en hoogleraren die adviseren over de inhoud en onderwerpen van de nascholingen. De raad van advies heeft een wisselende samenstelling en adviseert op verzoek van het bestuur van Huygens Academy.

Accreditatie

Huygens Academy zorgt ervoor dat de nascholingen te allen tijde geaccrediteerd aangeboden worden. Voor de accreditatie werken wij nauw samen met de beroepsverenigingen zoals KNMP, KNMG, NvKG en Verenso. De tijdens de nascholing verkregen geaccrediteerde uren worden zo spoedig mogelijk na de gevolgde nascholing door Huygens Academy op uw naam en bijbehorend BIG-nummer bijgeschreven in PE-Online. Indien u niet over een BIG-nummer beschikt ontvangt u van ons een “Bewijs van deelname” ter bevestiging van uw deelname aan onze nascholing.

Benieuwd naar onze nascholingen?